W78/79系列

广州迪圣通信设备有限公司 W78/79系列 供应信息
 • Image
  华邦单片机代理,W79E4051/W79E8213老标准51内核,4K flash、不带AD
 • Image
  台湾华邦6T/12T单片机一级代理,W78E516D标准管脚老8位机,64K flash,
 • Image
  新唐/华邦单片机一级代理,W79E2051单片机,2K flash、不带AD
 • Image
  华邦6T/12T单片机一级代理,W78E052D标准管脚老8位机,8K flash,40、44脚
 • Image
  新唐6T/12T单片机一级代理,N78E366A 老标准管脚8位机,64K flash 44脚
 • Image
  新唐单片机一级代理,N78E059A老12T 8位机,32K flash、40个IO
 • Image
  新唐PLCC44脚单片机一级代理,N78E055A单片机,16K flash、40个IO
 • Image
  代理新唐单片机N78E366ADG,深圳地区一级代理商